• PHU Bentley Green specjalizuje się w organizacji i realizacji projektów w obszarze zieleni.

    Podstawę naszej działalności stanowi kompleksowa usługa w zakresie pielęgnacji zieleni, wycinki drzew i nasadzeń zastępczych. Z powodzeniem działamy zarówno na rynku zamówień publicznych, jak i prywatnych. W ostatnim czasie nasze doświadczenie zwiększyło się o przygotowanie terenów pod inwestycje np. kolejowe czy drogowe. Prace polegające na wycince drzew i krzewów oraz usunięciu nierówności terenu, na którym następnie nasadzane są rośliny. Po wykonanych pracach pozostaje pielęgnacja by utrzymać piękno zagospodarowanego terenu w roślinność.

Budowa terenów zieleni

Pielęgnacja, wycinka drzew i krzewów

Przygotowanie terenu pod inwestycje

Inwestycje wielobranżowe

Nasze realizacje

Rewitalizacja linii kolejowej nr 207 odcinek granica województwa – Malbork w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 Przygotowanie terenu pod inwestycje
Inwentaryzacja Zielni i Gospodarka Drzewostanem Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 214 w m. Łeba na odcinku od przejazdu kolejowego do ronda Nasadzenia zastępcze drzew
Nasadzenia drzew w pasie drogowym dróg powiatowych na terenie powiatu iławskiego
Wycinka obumarłych drzew, usuwanie wiatrołomów, posuszu oraz cięcia sanitarne i techniczne w obrębie koron drzew
Rewitalizacja podwórka przynależnego do budynków Wspólnot Mieszkaniowych w Słupsku w nawiązaniu do realizacji projektu Podwórko Pokoleniowe – Słupski Budżet Partycypacyjny 2016 – część II – zieleń wraz z elementami zagospodarowania.

Zaufali nam

Skontaktuj się z nami

© Copyright - Bentley Green